Mobirise responsive website builder software

CE ESTE POLITA RCA ?PAGINA DE START: http://www.calculator-rca-ieftin.ro/

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.

Toate persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România au obligația de a încheia asigurarea RCA și de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primită odată cu polița de asigurare.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe: teritoriul României; teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European; teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional. Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliţei. Ţările în care asigurarea este valabilă sunt precizate în poliţă.

Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:

  •     vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
  •     pagube materiale;
  •     pagube consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
  •     cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.


Sume Maxime Pentru Despagubiri In Caz De Accident :

  • Daune materiale : 1.000.000 euro
  • Vatamari corporale: 5.000.000 euro


Tarifele de prime aferente asigurării obligatorii RCA diferă de la societate la societate și, în mod obligatoriu, pe site-urile proprii ale acestora puteți obține informații privind nivelul primei de asigurare. Societățile de asigurare își stabilesc propriile tarife de primă RCA și le notifică Autorităţii de Supraveghere Financiară, fără ca acestea să fie însă supuse aprobării autorităţii.

În situația în care ați fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar înmatriculat în străinătate, vă puteți adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistență.

În situația în care cel vinovat de producerea daunei nu este identificat sau nu deține o asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului, vă recomandăm să vă adresați Fondului de Protecție a Victimelor Străzii.

Dacă sunteţi proprietar de vehicul şi nu încheiaţi asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineţi în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, săvârşiţi o contravenţie.


Bonus-malus

Sistemul bonus-malus este reglementat prin normele emise de către ASF și înseamnă că prima de asigurare pe care asiguratul/utilizatorul persoană fizică o va plăti depinde de istoricul său de daunalitate realizat într-o perioadă de referință. Astfel, dacă asiguratul se încadrează în una dintre clasele de bonus, prima de asigurare va fi redusă, iar dacă se încadrează în una dintre clasele de malus, prima de asigurare va fi majorată.

Malusul se aplică la reînoirea poliţei de asigurare în anul următor celui în care au fost plătite daune pe baza unei asigurări pe care aţi deţinut-o la un asigurător RCA, indiferent dacă accidentul s-a petrecut acum un an, doi ani sau mai mulţi ani.


Bucur Obor

ADRESA PUNCT LUCRU
Sos. Colentina NR. 2 Bucuresti Sector 2, In Incinta Complexului Bucur Obor , Intrarea MC'DONALDS

PROGRAM PUCT LUCRU
Orele 10:00 - 18:00

CONTACTEAZA-NE
Email: cnasigurari@gmail.com